རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཐོ།


ལུང་བསྟན་གྲུབ་འགྱུར།
རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠སྤྱི་ཟླ་༧པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༠ – ༼ད་ལྟོའི་གོ་གནས་འཆང་མི་༽
Attorney General Shera Lhundup
ཤེས་ར་ལྷུན་གྲུབ།
རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༥པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༢ – སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠སྤྱི་ཟླ་༥པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༢།

ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས།
རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༡ – སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༥པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༢ཚུན།
 རིག་འཛིན་དཔལ་འབྱོར།
རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨སྤྱི་ཟླ་༧པའི་སྤྱི་ཚེས་
 – སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠སྤྱི་ཟླ་༥པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༤ཚུན།
དམ་ཆོས་རྡོ་རྗེ།
རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦སྤྱི་ཟླ་༤པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༦
 – སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧སྤྱི་ཟླ་༨པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༢ཚུན།
ཀུན་ལེགས་ཚེ་རིང་།
མདོ་ཆེན།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡སྤྱི་ཟླ་༩པའི་སྤྱི་ཚེས་༧ – སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༦ཚུན།
བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས།
ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠སྤྱི་ཟླ་༡པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ – སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡སྤྱི་ཟླ་༩པའི་སྤྱི་ཚེས་༧ཚུན།